Tävla med ridskolehäst


Kalix Ryttarförenings Tävlingsgrupp

Tävlingsgruppen syftar till att ge tävlingssugna ridskoleelever möjlighet att prova på att tävla med ett gott stöd från ridskolan. Det ska verka som en väg för vidare utveckling av eleverna och som ett steg mellan att rida på ridskola kontra att ha egen häst.


Kunskapskrav: märke 3 eller motsvarande.

 

Så fungerar det!

Som deltagare i tävlingsgruppen rider du i två ridgrupper samt inriktningsgrupp i hoppning och dressyr (de rids varannan vecka), totalt 3 ridlektioner per vecka. Som medlem i tävlingsgruppen har du en bashäst som du rider så ofta som möjligt på dina ridlektioner och i inriktningsgrupperna. Det är den hästen du senare kan få chans att tävla när ekipaget är redo.

Som elev i tävlingsgruppen:

 • Rider du två lektioner/v + inriktningsgrupperna i hoppning och dressyr. Eleven rider ”sin” häst på lektionerna så ofta som möjligt, målet är ca 80% av lektionerna.
 • Deltar du på minst tre stalljoursdagar per termin i utbildningssyfte.
 • Har du första tjing på hästen på klubbtävlingar, träningar mm.

 

Att tävla på sin bashäst:

 • Anmälan till tävling sker i samråd med ridskolechef och ledare för inriktningsgrupp. Ledaren för inriktningsgrupp avgör i samråd med ridskolechef när ekipaget är redo för tävling, vilken disciplin och vilka klasser. Eleven är ansvarig för sin anmälan till tävlingen. Tänk på att du troligen behöver rida minst 1 termin i tävlingsgruppen innan tävling kan bli aktuell.
 • Max 3 tävlingsdagar per termin. Vid skadade hästar eller liknande går verksamheten före tävlingsstarter.
 • Tävlingar ska ligga inom 15 mils radie till ridskolan.
 • Eleven står för startavgift, uppstallning, vetcheck och andra kostnader som kommer med tävling.
 • Eleven står för ryttarlicens, denne ska lösas för KRF.
 • Eleven eller dennes medföljande målsman ska ha grönt kort innan anmälan till tävling.
 • Eleven står för sin tävlingsklädsel.
 • Eleven står för transport t.o.r tävling.
 • Utsedd person från ridskolan ska följa med deltagaren på tävlingen och stötta denne innan, under och efter tävlingsdagen.

 

Kostnad: Priset av två ridgrupper och inriktningsgrupperna i hoppning och dressyr. Betalningen kan delas upp per månad.

Allmänna villkor: Desamma som för ridlektionerna. Du binder dig 1 termin i taget. Om din bashäst blir sjuk eller såld och ingen annan bashäst finns hamnar du först i kö till nästa lediga plats i tävlingsgruppen.


Anmälan: Maila din anmälan till krfkalix@outlook.com Uppge namn, riddag, önskad bashäst (vid flera förslag har du större chans att komma med) samt om du vill tävla i dressyr, hoppning eller bägge.

Inför HT 2023 kommer platserna att lottas ut bland de som uppfyller kraven om det är fler anmälda än antalet platser. Lottning sker måndag 31 juli.

 

Aktuella hästar:

Sickan – hoppning, dressyr

LB – hoppning, dressyr

Uno – dressyr

Magic – hoppning, dressyr

Bravo – hoppning, dressyr