Kalix Ryttarförening


Vi finns till för alla som vill lära sig rida, genom att erbjuda kvalificerad rid - och hästutbildning. Hos oss får alla lära sig ta ansvar på ett naturligt sätt och vistelsen i stallet och ridningen främjar psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Kalix Ryttarförening är inte bara en ridskola utan fungerar även som en fritidsgård, öppet året om alla dagar
Historia

-från start till idag


Kalix Ryttarförening är en ideell förening som bedriver verksamhet i enhet med Svenska Ridsportförbundets stadgar. Så här ser utvecklingen ut, från start till nuvarande verksamhet


1980 - Föreningen bildades


1981 - KRF anslöts till Ridfrämjandet


1982 - KRF startade egen ridskola i hyrda lokaler i Påläng strax utanför Kalix. Föreningen hade då 7 lektionshästar och ca 100 lektionsryttare per vecka


1985 - KRF anslöts till Svenska Ponnyryttarföreningen samt till Svenska Ridsportens Centralförbund och fick börja arrangera D-tävlingar


1986 - KRF flyttade sin verksamhet till nuvarande lokaler på Björknäs Gård


1991 - KRF byggde sitt eget ridhus


2006 - KRF arrangerade sin första licensierade tävling på 12 år


2009 - Föreningen hade 11 riskolehästar, ca 250 medlemmar och 150 ridanden per vecka. Utöver ridlektioner bedrivdes även verksamhet i form av häst- och stallvårdskurser, ridlekis, handikappverksamhet, helgkurser, ridläger, samt tävlingsverksamhet och massor med andra arrangemang.


2014 -Blev KRFs anläggning kommunalt ägd och ridskolan fortsätter att bedrivas ideellt

2017 - Blev den nya utebana på 50x80m klar


2023 - Kommunen färdigställde det nya ridhuset och stallet på Björknäs