Styrelsen


Revisorer


Ordinarie - Katarina Vikman         

Mandatperiod: Vald på 1 år 2024


Ordinarie - Maria Simuna-Eklund

Mandatpersiod: Vald på 1år 2024


Suppleant - Anette Bäcksträm-Andersson

Mandatperiod: Vald på 1år 2024

Valberedning


Ordförande - Nina Dahl-Nyman  

Mandatperiod: Vald på 1 år 2024


Ledamot - Maria Rönnberg

Mandatperiod: Vald på 1år 2024


Ledamot - Maria Öberg

Mandatperiod: Vald på 1år 2024

Motioner/punkter till styrelsen skickas till sofiapalo80@gmail.com senast 7dagar innan planerat styrelsemöte. Motioner/punkter som inkommer senare än 7 dagar innan planerat möte kommer att tas upp på nästkommande styrelsemöte.