Styrelsen


Revisorer


Ordinarie - Emma Lakso-Wester          

Mandatperiod: Vald på 1 år 2023


Ordinarie - Anu Jonsson

Mandatpersiod: Vald på 1år 2023


Suppleant - Anette Bäcksträm-Andersson

Mandatperiod: Vald på 1år 2023

Valberedning


Ordförande - Sari Lindvall       

Mandatperiod: Vald på 1 år 2023


Ledamot - Nina Dahl-Nyman

Mandatpersiod: Vald på 1år 2023


Ledamot - Maria Rönnberg

Mandatperiod: Vald på 1år 2023

Motioner/punkter till styrelsen skickas till maria.tjarnstrom@kalix.se senast 7dagar innan planerat styrelsemöte. Motioner/punkter som inkommer senare än 7 dagar innan planerat möte kommer att tas upp på nästkommande styrelsemöte.