LOVA projekt

I januari 2023 sökte föreningen LOVA-medel hos Länsstyrelsen. I projektet Minskad övergödning från Kalix ryttarförening vill vår förening minska verksamhetens näringsutsläpp till Kalixälven och i förlängningen Bottenviken.


Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag.


Med LOVA som medfinansiär genomför därför Kalix ryttarförening ett projekt i flera etapper.


I etapp ett utreder föreningen tillsammans med en konsult hur näringsläckaget kan minskas.


I etapp ett ingår även en projektering av etapp två som är själva genomförandefasen.


Vi börjar nu se resultatet av den utredning som har genomförts under året. Ännu återstår en del arbete innan allt är klart men utredningen visar att vi, om vi har rätt förutsättningar, kan minska utsläppen mycket från anläggningen.


Kalix ryttarförening är en förening som siktar framåt och har i och med nybyggnationen av det nya ridhuset fått möjlighet att stalla upp fler hästar. Med den möjligheten kommer även ett ansvar att både ta hand om hästarna och vår miljö.


Vi vill med stolthet kunna säga att Kalix ryttarförening är en förening i framkant inte bara vad gäller ridsport utan även vad gäller att ta hand om de utsläpp vår verksamhet ger upphov till, så att även generationerna efter oss ska kunna njuta av ridsporten.