2020-09


Vision

Vi ska ha en sund hästhållning och vara en förening som lockar till engagemang.


Kalix Ryttarförening, den självklara mötesplatsen för häst och människa!