Anläggningskort

För att lösa anläggninskort på Kalix Ryttarförening krävs att du har ett giltigt medlemskap för innevarande år. Anläggningskortet ingår i stallhyran för uppstallade hästar hos Kalix Ryttarförening.

Prislistan gäller från vt-2024


Junior 

Senior

Helår (kalenderår)

2570kr

3020kr

Teminskort      1/1-30/6 el 1/7-31/12

1550kr

1740kr

Månadskort

340kr

370kr

Dagkort, medlem

110kr

120kr

Dagkort, EJ medlem

210kr

220kr

Via Sportadmin löser du anläggningskort för månad eller helår.För att lösa anläggningskort för termin  maila du oss på krfkalixfaktura@outlook.comOm du vill lösa ett dagkort kan du swisha kostnaden till 123 627 50 02.


Märk betalningen med dagkort och namn.Alla medlemmar som har löst anläggningskort har rätt att nyttja lilla och stora ridhuset, ridbanan och ridstigar all ledig tid.Longering/tömkörning får ske om det är okej för de övriga som redan är i ridhuset eller på ridbanan.


Fråga innan du går in alternativthyr ridhuset eller ridbanan.


Hoppning fasta tider, se kalendern.

Dessa hopptider behöver hållas för respekt till varandra. Under den här tiden ska hindrena byggas fram och tas bort. Ridhuset ska sladdas.
Efter hoppningen, kratta spåret i ridhuset och tänk på ridhusreglerna (detta gäller även ridbanan).


Vill du rida ensam i ridhuset eller rida privatlektion måste du boka ridhuset.


Vid träning med externa tränare är det inte tillåtet för andra ryttare att rida i ridhuset eller på ridbanan.


Hästar leds i träns.

Allmänna bestämmelser för anläggningskort på KRF gäller fr o m 2008-01-01.

Anläggningskortet gäller för all ridning, körning och liknande verksamhet på anläggningen.
Med anläggningen avses ridhus, utebana samt ridstigar.


Anläggningskortet är personligt och får ej överlåtas.

I- och urlastning skall ske på sådan plats att det ej stör verksamheten. Hästar utifrån görs i ordning utomhus.


Alla hästar som vistas på anläggningen ska vara A2 vaccinerade, vid behov ska intyg kunna visas upp.


Vid ridning enskilt gäller ridbanereglerna.


Hinder och övrigt material som använts skall återföras till sin plats.


Om städning i stall och material ej plockats bort så debiteras du 500 kr.Välkommen till oss!