Försäkring för medlemmar


Olycksfallsförsäkring för dig som rider


Du som är medlem i en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet är olycksfallsförsäkrad i Folksam.


Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är en medlemsförmån framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.


Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:


  • aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
  • enskild ridning och träning.
  • direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.


Anmäl skada så här


Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada?

Ring 0771-950950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet.


Du kan också anmäla olycksfallsskada på folksam.se/ridsport

Läs mer om olycksfallsförsäkringen här>> https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/ridsport/idrottsforsakring?utm_campaign=partnerlinks&utm_medium=svrf&utm_source=distrikt