Allmänna villkor


Att acceptera ett erbjudande om en ridplats på Kalix Ryttarförening innebär att eleven abonnerar på en ridplats en bestämd dag och tid varje vecka. Vi reserverar oss för förändringar gällande dag, tid och instruktör.


Frånvaro

Om eleven uteblir från sin ridtid kan vi inte annat än vid sjukdom styrkt med läkarintyg, erbjuda igenridning. Eleven har dock möjlighet att sälja sin plats till en likvärdig ryttare enstaka gånger, dock ej en hel termin.


Medlemsavgift
För elever som deltar i lektionsverksamheten är det obligatoriskt att vara medlem i Kalix Ryttarförening. Medlemsavgiften betalas per kalenderår. I medlemsavgiften ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Betalning
Ridavgifterna för ordinarie Hästis, ridgrupp och inriktningsgrupp faktureras 2 ggr/termin.


Önskas delbetalning tillkommer en administrationsavgift på 100kr/gång.

Önskar du dela upp betalningen ska det meddelas till faktura@kalixryttarforening.se


OBS!!! Kom ihåg att ange fakturanumret vid inbetalning!

Vid förfallen påminnelse kommer ärendet att skickas vidare till Inkasso (Kronofogdemyndigheten).

Medlemsförsäljning
För att kunna hålla nere ridavgifterna behöver vi tillsammans samla pengar till föreningen genom medlemsförsäljningar ett antal gånger per år. All medlemsförsäljning faktureras till medlemmarna, ingen kontant hantering.

Inställda lektioner
Ställs ridlektionen in har eleven rätt till igenridning. Kan eleven inte delta på igenridningstillfället förfaller rätten till kompensation. Erbjuds inget igenridningstillfälle har eleven rätt till kreditering av avgiften motsvarande den inställda lektionen. Vid oförutsedda händelser bortom föreningens kontroll som påverkar verksamheten och omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal kommer ingen kompensation erbjudas om vår försäkring inte träder i kraft.

Uppsägning av ridplats
Uppsägning av ridplats ska ske skriftligt via mail till ridskolechef@kalixryttarforening.se senast 3 veckor innan ny termin påbörjas. Sägs platsen upp under pågående termin är man betalningsskyldig för hela ridterminen även om platsen inte nyttjas.