Allmänna villkor   Uppdaterat 2024-04


Att acceptera ett erbjudande om en ridplats på Kalix Ryttarförening innebär att eleven abonnerar på en ridplats en bestämd dag och tid varje vecka. Vi reserverar oss för förändringar gällande dag, tid och instruktör. Abonnemanget löper tills uppsägning sker. Se mer info nedan gällande uppsägning av ridplats.


Året är uppdelat i två perioder. Sommarperioden som sträcker sig från första april till sista oktober och har uppehåll under hästarnas viloperiod under sommaren. Vinterperioden sträcker sig från första november till sista mars och har uppehåll under hästarnas viloperiod under jul och nyår.


Ridundervisningen följer Svenska Ridsportförbundets utbildningsplan och innehåller bland annat skolridning, teori, terrängridning och hoppning.Frånvaro

Om eleven uteblir från sin ridtid kan vi inte annat än vid sjukdom styrkt med läkarintyg, erbjuda igenridning.Medlemsavgift

För elever som deltar i lektionsverksamheten är det obligatoriskt att vara medlem i Kalix Ryttarförening. Medlemsavgiften betalas per kalenderår. I medlemsavgiften ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring.


Betalning

Ridavgifterna faktureras 1 gång/period. Det är möjligt att betala med kort, swish och faktura enligt vår betalpartner Quicklys villkor. Quickly erbjuder även delbetalning.


Vid förfallen påminnelse kommer ärendet att skickas vidare till Inkasso (Kronofogdemyndigheten).Medlemsförsäljning och ideellt arbete

För att kunna hålla nere ridavgifterna behöver vi tillsammans samla pengar till föreningen genom medlemsförsäljningar ett antal gånger per år. Medlemsförsäljningen kan betalas via swish vid uthämtning eller faktureras i efterhand. Alla ridelever eller ridelevs målsman förväntas delta med ideella krafter någon gång per år tex vid av föreningen anordnade tävlingar. Inställda lektioner Ställs ridlektionen in har eleven rätt till igenridning. Kan eleven inte delta på igenridningstillfället förfaller rätten till kompensation. Erbjuds inget igenridningstillfälle har eleven rätt till kreditering av avgiften motsvarande den inställda lektionen. Vid oförutsedda händelser bortom föreningens kontroll som påverkar verksamheten och omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal kommer ingen kompensation erbjudas om vår försäkring inte träder i kraft.Uppsägning av ridplats

Uppsägning av ridplats ska ske skriftligt via mail till ridskolechef@kalixryttarforening.se. Uppsägningen ska vara föreningen tillhanda senast den sista februari för sommarperioden och sista september för vinterperioden. Sägs platsen upp efter sista uppsägningsdatum eller under pågående termin är man betalningsskyldig för hela perioden oavsett om platsen nyttjas eller ej.