BoxhyraPrislista , gäller från 2022-11-01


Boxhyra/månadRöd

Orange

Grön

Blå

Ponny

2930kr

2860kr

2860kr

2860kr

Häst

3330kr

3260krStallhyran skall erläggas i förskott på angivet förfallodatum.

Vid försenad betalning debiteras en påminnelse och förseningsavgift.


I stallhyran ingår:


Strö: 7 st (RÖD), 6 st (ORANGE), 6 st (GRÖN+BLÅ) säckar stallpellets till strö i box. Stallpellets därutöver bekostas av hyresgästen.


Hö/övrigt grovfoder: Består efter tillgång och årstid av hö, ensilage och bete. Grovfodret får uppgå till 1,2kg/100kg kroppsvikt

torrsubstans/dygn. Övrigt näringsbehov täcks med kraftfoder.


Saltsten och vatten


Nyttja anvisad delad hage


Ett täcke på ingår vid utevistelse under perioden när föreningens hästar är täckade.


Rätt att nyttja ridhus, uteridbanor med tillhörande hindermaterial, ridslinga och övriga gemensamma utrymmen i stallet (då bokade aktiviteter inte pågår).


Kalix Ryttarförening ansvarar för utfodring helgfria vardagar i enlighet med utfodringsschema och utevistelse varje helgfri vardag.


Du som medlemsuppstallad ingår i ett stalljoursschema under helger, aftnarsamt storhelger