BoxhyraPrislista , gäller från 2024-03-01


Boxhyra/månadRöd

Orange

Ponny

3113kr

3028kr

Häst

3554kr

3469kr

Stallhyran skall erläggas i förskott på angivet förfallodatum.

Vid försenad betalning debiteras en påminnelse och förseningsavgift.


I stallhyran ingår:


Strö: 7 st (RÖD), 6 st (ORANGE), 6 st (GRÖN+BLÅ) säckar stallpellets till strö i box. Stallpellets därutöver bekostas av hyresgästen.


Hö/övrigt grovfoder: Består efter tillgång och årstid av hö, ensilage och bete. Grovfodret får uppgå till 1,2kg/100kg kroppsvikt

torrsubstans/dygn. Övrigt näringsbehov täcks med kraftfoder.


Saltsten och vatten


Nyttja anvisad delad hage


Ett täcke på ingår vid utevistelse under perioden när föreningens hästar är täckade.


Rätt att nyttja ridhus, uteridbanor med tillhörande hindermaterial, ridslinga och övriga gemensamma utrymmen i stallet (då bokade aktiviteter inte pågår).


Kalix Ryttarförening ansvarar för utfodring helgfria vardagar i enlighet med utfodringsschema och utevistelse varje helgfri vardag.


Du som medlemsuppstallad ingår i ett stalljoursschema under helger, aftnarsamt storhelger