TRÄNAR POLICY

20XX-XX-XX

Extern tränare/kursledare

Syftet med att ta in externa tränare/kursledare inom föreningen är att tillgodose ett behov av utbildning där kunskapen saknas internt.
Extern tränare eller kursledare ska bidra med ökad kompetens inom föreningen och följa föreningens utbildningstråd.


Tränare/kursledare ska ha F-skattsedel och erbjuda träningar som överensstömmer med Kalix Ryttarförenings policy, värdegrund samt Svenska Ridsportförbundets rekomendationer,

- Präglas av kbalitativ träning för både ryttare och häst på alla nivåer.

- Genom respekt och samspel alltid ha hästen i centrum.

- Ständigt arbeta efter ett levande system som är baserat på kunskap och erfarenhet.

  Svenska Ridsportförbundets kedstjärnor ska genomsyra all träning på föreningen.

- Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.

- Jag behandlar alla hästar med respekt.

- Jag ser till att hästen finns i ett trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa.

- Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.

- Jag ansvarar själv flr att öka min kunskap och komepetns om hästen.

- Jag visar respekt för alla människor.

- Jag bekräftar och berömmer andra.

- Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.

- Jag är en god förebild för ridsporten.

- Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.


Prioriteringsordning

1. Personal, utsedd kursansvarig

2. Medlemmar

3. Medlemmar som tävlar för annan förening

4. Icke medlemmar


Vid många anmälda rill en tränare kommer en fast plats hos en tränare att beaktas. Vid många anmälda inom samma utvalsgrupp tas ekipagen ut i samråd med tränaren där ridande för föreningens ridlärare, utbildningsnivå och föregående tävlingsår spelar in.

Vissa träningar kan ha en angiven lägsta nivå. Prioriteringsordningen gäller fortfarande. Tävlingsryttare ska vid träningsplaneringen ha löst årslicens flr att räknas som tävlingsryttare. Vid många anmälda kommer en intresserad som har en fast plats för en tränare hamna sist i sin urvalsgrupp till övriga tränare för att möjliggöra att så många som möjligt har plats att rida för våra externa tränare.


Allmänt

Alla träningar inom Kalix Ryttarförenings regi godkänns, bokas och administreras av kansliet eller utsedd kursansvarig. Externa tränare utanför föreningens regi erlägger ridhushyra enligt taxa.


Betalning

Via faktura eller swish före kursens start


Anläggningskort

Kursdeltagare som saknar anläggningskort löser dagkort enligt fastställd taxa. Denna faktureras eller swishas. Om deltagaren löser anläggningskort efter träningen ska dagkort ändå betalas.


Delta på ridskolehäst

Ridskoleekipagen kan delta efter samtycke från ridskolechefen. Denne bedömer lämplighet utifrån arbetsbelastning på hästarna. Du (målsman för omyndig medlem) ansvarar för hästen de dagar du nyttjas den, dvs du mockar och fyller höpåsar. Hästar bokas inför varje träningstillfälle.